< Cofnij

Szkolenie: Platforma "Wirtualny Pacjent" - 8 kroków do efektywnej (i efektownej) edukacji zdalnej

Logotypy

Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w nowym szkoleniu stacjonarnym: Platforma "Wirtualny Pacjent" - 8 kroków do efektywnej (i efektownej) edukacji zdalnej.

Czym jest platforma „Wirtualny Pacjent”?

Narzędzie to pozwoli studentom nauczyć się rozmowy z pacjentem, wywiadu lekarskiego, zlecania badań, diagnostyki chorób oraz proponowania określonego leczenia. Student, podczas wirtualnej rozmowy z pacjentem, będzie mógł mu zadać dowolne pytanie, a narzędzie, dzięki mechanizmowi samouczenia, będzie pozwalało na poprawę precyzji, naturalności i zróżnicowanego charakteru przeprowadzonych wywiadów lekarskich, w związku z czym wywiad będzie w jak największym stopniu odzwierciedlał charakter spontanicznej konwersacji.

„Wirtualny Pacjent” będzie pozwalał dydaktykowi na stworzenie symulacji pacjenta z dowolną chorobą oraz z dowolnymi objawami. Prowadzący zajęcia będą mogli śledzić postępy studenta oraz historię jego interakcji z wirtualnym pacjentem. Wirtualny Pacjent już w niedalekiej przyszłości, od roku akademickiego 2022/2023, będzie dostępny w nauczaniu, dlatego zapraszamy do tworzenia wirtualnych przypadków, aby móc z nich korzystać w komplementarności do dobrych tradycyjnych form prowadzonej w UMP dydaktyki.

Jak będzie wyglądało szkolenie?

Na szkoleniu będziemy tworzyć razem przypadki wirtualnych pacjentów na dostosowanej do tego platformie. Głównym celem spotkania jest przygotowanie przynajmniej jednego, gotowego do użycia, podstawowego przypadku przy naszym wsparciu techniczno-metodycznym. Uczestnikom przyznane zostanie 5 punktów edukacyjnych w ramach programu NESTOR.

Terminy szkoleń

Edycja 3:
5 maja | czwartek | 15:00 - 17:15
Szkolenie odbywa się w Centrum Biologii Medycznej, sala 2015

Edycja 4:
24 maja | wtorek | 15:00 - 17:15
Szkolenie odbywa się w Centrum Biologii Medycznej, sala 3015

Edycja 5:
26 maja | czwartek | 18:00 - 20:15
Szkolenie odbywa się w Centrum Biologii Medycznej, sala 2015

Edycja 6:
31 maja | wtorek | 08:00 - 10:15
Szkolenie odbywa się w Centrum Biologii Medycznej, sala 2015

Edycja 7:
2 czerwca | czwartek | 08:00 - 10:15
Szkolenie odbywa się w Centrum Biologii Medycznej, sala 1016

Edycja 8:
7 czerwca | wtorek | 13:00 - 15:15
Szkolenie odbywa się w Centrum Biologii Medycznej, sala 2015

Terminy rejestracji:

Edycja 3: do 29.04.2022 r. g. 12:00
Edycja 4: do 18.05.2022 r. g. 15:00
Edycja 5: do 23.05.2022 r. g. 15:00
Edycja 6: do 26.05.2022 r. g. 15:00
Edycja 7: do 30.05.2022 r. g. 15:00
Edycja 8: do 02.06.2022 r. g. 15:00

Zapisu na szkolenia można dokonać w systemie WISUS, zakładka SYSTEMY → POLAT → PROGRAM. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce Courses na platformie pOLAT należy wybrać: Zapisy na szkolenie „Platforma "Wirtualny Pacjent" - 8 kroków do efektywnej (i efektownej) edukacji zdalnej”. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Biura Projektu: Formularz Osobowy Uczestnika, a także Oświadczenie uczestnika (do pobrania ze strony www UMP w ogłoszeniu o naborze).

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem: nestor@ump.edu.pl lub Biuro Projektu: nkuzniak@ump.edu.pl, tel. 61 854 60 41 (ul. Fredry 10, p. 143).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz zgłoszeniowy
» Oświadczenie uczestnika