< Cofnij

Szkolenie online „Budowanie programu nauczania opartego na efektach kształcenia”

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w szkoleniach w wersji online „Budowanie programu nauczania opartego na efektach kształcenia”.

W trakcie kursu dowiecie się Państwo m.in.:

W przebiegu spotkania będzie Państwo także mieli okazję stworzyć sylabus dla realizowanych przez siebie zajęć, przedmiotu lub modułu.

Uczestnikom przyznane zostanie 8 punktów edukacyjnych w ramach programu NESTOR.

Terminy spotkań:

Edycja 55: 09.11.2021 r. godz. 9:00-13:00
Edycja 56: 19.11.2021 r. godz. 9:00-13:00
Edycja 57: 29.11.2021 r. godz. 9:00-13:00
Edycja 58: 07.12.2021 r. godz. 9:00-13:00
Edycja 59: 17.12.2021 r. godz. 9:00-13:00

Szczegółowe informacje wraz z terminami rekrutacji  znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz
» Oświadczenie