< Cofnij

Supertalenty w Medycynie - zgłaszanie kandydatur

Baner

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do konkursu Supertalenty w Medycynie. Celem prestiżowego plebiscytu organizowanego przez redakcję "Pulsu Medycyny" jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39. roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

Udział w konkursie można zgłaszać osobiście za pomocą formularza zgłoszeniowego. Prawo do nominowania kandydatów mają także osoby trzecie (w szczególności uczelnie, promotorzy, pracodawcy oraz organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania zgody na udział w konkursie nominowanego kandydata.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 10 maja 2022 r.

Sylwetki kandydatów poznają jedynie członkowie jury, którzy wyłonią dziesięciu laureatów konkursu. W skład jury wejdą przedstawiciele „Pulsu Medycyny” oraz liderzy opinii i eksperci środowiska medycznego, powołani przez redakcję. Jurorzy dokonają oceny kandydatur w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe (pod uwagę są brane m.in. zdobyte granty, stypendia, publikacje, nagrody), zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywną, w stowarzyszeniach), perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2022 r., a informacje o zwycięzcach ukażą się na łamach „Pulsu Medycyny” oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl.