< Cofnij

Staż studencki na 100-lecie Orion Pharm

Orion Pharma ogłasza konkurs o staż dla studentów z okazji 100. rocznicy firmy. Jego zwycięzca odbędzie trzymiesięczny staż w dziale R&D w siedzibie firmy w Espoo w Finlandii. Do udziału w konkursie zapraszamy studentów IV i V roku takich kierunków jak: farmacja, biotechnologia, chemia, technologii chemiczna oraz inżynieria chemiczna.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować pracę konkursową na jeden z poniższych tematów:

Zgłoszenie w języku angielskim zawierające pracę konkursową wraz z CV i listem motywacyjnym należy przesyłać do 16 lutego 2018 r. na adres staz2018@orionpharma.info.pl

Autorzy trzech najlepszych prac zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu.

Zwycięzca konkursu odbędzie staż latem 2018 r. Dokładny termin i program pobytu zostaną ustalone pomiędzy organizatorem a przyszłym stażystą.

Z regulaminem konkursu „Staż Orion 100” można zapoznać się na stronie http://www.orionpharma.info.pl/Strona-glowna/Kariera/Staz-ORION-100

Plakat