< Cofnij

Rekrutacja na wyjazd na Poziom 2 (międzynarodowy) - kurs instruktorski EuSim Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu Kurs „Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza rekrutację na wyjazd na Poziom 2 (międzynarodowy) - kurs instruktorski EuSim Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) Kopenhaga, Dania, w dniach 9-11 października 2019 r.

» Szczegółowe informacje
» Oświadczenie uczestnika projektu