< Cofnij

Rekrutacja na szkolenie Simulated & Standardized Patients

Rekrutacja dotycząca udziału w międzynarodowym szkoleniu Simulated & Standardized Patients, które odbędzie się 5-7.04 2017 w Holandii.

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach projektu pod nazwą: "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi rekrutację na udział w szkoleniu dotyczącym Standaryzowanych Pacjentów. Wyjazd w całości finansowany ze środków wyżej wymienionego projektu.

» Więcej informacji