< Cofnij

Rekrutacja na staże dla studentów UMP - kierunek Optometria

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w rekrutacji na organizowane w ramach projektu pn.: "Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” staże dla studentów UMP.

Planowane wsparcie dotyczyć będzie 5 studentów UMP czterech ostatnich semestrów nauki, na kierunku Optometria.

Z tytułu odbywania stażu Stażysta otrzyma wynagrodzenie stażowe wypłacane przez Organizatora.

Terminy zgłoszenia do udziału w pierwszym etapie rekrutacji na staże:

Staże są realizowane w ramach Projektu „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z068/18.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem: rmatrajkowska@ump.edu.pl, tel.: (61) 854-66-50.

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz osobowy
» Formularz zgłoszeniowy
» Deklaracja uczestnictwa
» Oświadczenie uczestnika projektu
» Regulamin rekrutacji
» Projekt umowy stażowej wraz z załącznikami