< Cofnij

Regionalne Agandy Naukowo-Badawcze

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB) do 30 października. W ramach RANB wsparcie będzie obejmowało projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, przy czym liderem będzie jednostka naukowa. RANB jest instrumentem wsparcia przewidzianym do realizacji w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. RANB umożliwią wsparcie projektów B+R, których tematyka będzie się wpisywać w regionalne inteligentne specjalizacje. Jest to szansa na dodatkowe wsparcie obiecujących projektów nieujętych na przykład w programach strategicznych NCBiR. Szczegółowe informacje, w tym sposób wyłaniania RANB w załączonym pliku „założenia RANB”.

Wypełnioną fiszkę prosimy o przesłanie do Departamentu Gospodarki na adres mailowy drg.sekretariat@umww.pl do dnia 30 października 2015 r., w tytule wiadomości wpisując: „Propozycja zagadnień badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych”. Należy ponadto zwrócić uwagę, że zakres zgłaszanych zagadnień badawczych musi być spójny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

» Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 zawierająca opis wielkopolskich inteligentnych specjalizacji
» Fiszka
» Więcej informacji na temat zgłaszania propozycji obszarów badawczych do RANB