< Cofnij

Poszukiwani konsorcjanci w projekcie CancerProBiom

Nabór otwarty w poszukiwaniu Konsorcjantów w Projekcie pt.: „CancerProBiom - Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne oceniające wpływ suplementacji empirycznej lekiem probiotycznym (PB) na wyniki leczenia chorych z nowotworami złośliwymi układu oddechowego”.

Projekt dotyczy: potwierdzenia klinicznego działania prozdrowotnego probiotyków i wprowadzenia PB do rekomendacji leczenia onkologicznego.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (LIDER) poszukuje Konsorcjantów dla celów wspólnego opracowania i realizacji Projektu finansowanego ze środków ABM, w ramach Konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych: "Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych ABM/2021/3”.

» Szczegółowe informacje