< Cofnij

Oferta pracy na stanowisku „stypendysta-doktorant”

Katedra Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy na stanowisku „stypendysta-doktorant” w projekcie naukowym pt.: „Spontaniczne starzenie się komórek raka jajnika jako niedoceniana determinanta progresji nowotworu: badania na modelach in vitro i in vivo”, finansowanym z programu OPUS Narodowego Centrum Nauki (2018-2020). Osoba wyłoniona w procedurze rekrutacyjnej zostanie włączona w tok stacjonarnych, 4-letnich studiów doktoranckich, elementem których będzie m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu patofizjologii.

Wymagania stawiane względem Kandydata to wykształcenie wyższe w obszarze biotechnologii lub biologii molekularnej. Ponadto, Kandydat powinien posiadać umiejętności w prowadzeniu badań naukowych z wykorzystaniem hodowli komórkowych (komórki adherentne), technik biologii molekularnej (transfekcja, RT-PCR, qPCR, elektroforeza, western blot), metod immunoenzymatycznych oraz immunofluorescencyjnych. Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do prowadzenia badań z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych. Kandydat winien także wykazać się znajomością języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Kandydatom oferujemy możliwość prowadzenia nowoczesnych badań naukowych, profesjonalną opiekę promotorską oraz szerokie możliwości rozwoju naukowego. Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie listu motywacyjnego, c.v. oraz ewentualnych referencji na adres kierownika projektu (prof. dr hab. Krzysztof Książek): kksiazek@ump.edu.pl do dnia 15 stycznia 2018 roku. Uniwersytet Medyczny zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.