< Cofnij

Nabór na XIII edycję Studiów Podyplomowych Arteterapii i XII edycję Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi rekrutację kandydatów na:

Dokumenty należy składać do dnia 6 października 2019 r. Pierwszy zjazd planowany jest na 26-27 października 2019 r., zakończenie studiów na luty 2021 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości osób chętnych, rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.

Program studiów pozwala na: podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia; zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce; przygotowanie do prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne; rozwinięcie specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.

Informacje szczegółowe i zapisy:
http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/arteterapia

 

Dokumenty należy składać do dnia 20 października 2019 r. Pierwszy zjazd planowany jest na 16-17 listopada 2019 r., zakończenie studiów na grudzień 2020 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości osób chętnych, rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.

Absolwent Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii i metodyki wychowania oraz nauczania wybranych przedmiotów zgodnych z kierunkiem ukończonych studiów.

Informacje szczegółowe i zapisy:
http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/studia-podyplomowe-przygotowania-pedagogicznego


Masz pytania - napisz do NAS!

Dane kontaktowe