< Cofnij

Nabór na stypendia w ramach Programu Erasmus+ dla pracowników Uczelni w roku akademickim 2017/18

W dniach 10.10.2017 – 10.11.2017 odbędzie się nabór wniosków pracowników Uczelni na wyjazdy Erasmusowe:

1.    Nauczyciele akademiccy:
•     Wyjazd w celu przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć ze studentami uczelni zagranicznej–pobyt 3-5 dniowy;
•    wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udział w szkoleniach, warsztatach,wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp.)-pobyt 3-5 dniowy;

2.    Inni pracownicy:
•    wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji  w celu doskonalenia i podnoszenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp.- pobyt 3-5 dniowy
Oferta skierowana jest dla pracowników uczelni wyższej i obejmuje współpracę z innymi szkołami wyższymi z krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Turcji.

Warunki finansowe wyjazdów:

Wysokość stypendium na pobyt zależy od kraju docelowego i długości pobytu i jest wyliczana tzw. ryczałtem od 80EUR do 130EUR za każdy dzień, oraz ryczałt na podróż 275EUR - 500EUR w zależności od kraju docelowego. Stypendium to przeznaczone jest na pokrycie kosztów pobytu zagranicą. Nasza uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty:
1.    Podanie do Prorektora Prof. dr hab. Jarosława Walkowiaka z poparciem bezpośredniego przełożonego. Podanie musi zawierać krótki opis celu wyjazdu i korzyści zawodowych.
2.    Wstępne potwierdzenie z instytucji zagranicznej potwierdzające możliwość odbycia szkolenia lub przeprowadzenia zajęć.
3.    Krótki opis osiągnieć naukowych/zawodowych  wraz z informacją o całkowitym stażu pracy, a  w przypadku pracowników naukowych, dodatkowo lista publikacji wraz z punktacją IF.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej do dnia 10 listopada 2017r. do godz. 15:00.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie udziela Bożena Raducha - Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej, tel.:  +61 854 60 36,
e-mail: braducha@ump.edu.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej
i Integracji Europejskiej