< Cofnij

Nabór na Studium Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w I edycji Studium Podyplomowego Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych 2016/2017

Program Studium Podyplomowego Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych powstał z myślą o absolwentach studiów wyższych związanych bądź pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania i prowadzenia komercyjnych lub niekomercyjnych badań klinicznych z udziałem ludzi. W szczególności program jest adresowany do lekarzy prowadzących komercyjne badania kliniczne, zarządzających projektami badawczymi oraz właścicieli ośrodków badań klinicznych, a także koordynatorów i monitorów badań klinicznych oraz do naukowców projektujących i prowadzących biomedyczne badania naukowe. Zajęcia Studium prowadzone są w trybie zaocznym i trwają dwa semestry.

Proponowane są dwie ścieżki specjalizacyjne:

- ścieżka I: Komercyjne badania kliniczne,
- ścieżka II: Biomedyczne badania naukowe.


Patronem Studium jest Wielkopolska Izba Lekarska.

Więcej informacji na stronie: http://badaniakliniczne.ump.edu.pl