< Cofnij

Nabór na Studia Podyplomowe Neurologopedii Klinicznej

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Neurologopedii Klinicznej. Studia adresowane są do osób posiadających tytuł magistra i kwalifikacje logopedyczne zdobyte podczas: studiów magisterskich w zakresie logopedii; studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną; podyplomowych (pomagisterskich) studiów logopedycznych.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Pierwszy zjazd planowany jest na 6-7 listopada 2021 r. 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i odpowiedzialnego prowadzenia terapii neurologopedycznej z uwzględnieniem koncepcji patient-centered therapy.

Program studiów obejmuje rozwijanie wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie diagnozowania i usprawniania systemu językowego osób dorosłych i dzieci, u których występują zaburzenia mowy powstałe na skutek dysfunkcji i uszkodzeń w obrębie układu nerwowego. Szczególnymi obszarami tematycznymi są: diagnoza zaburzeń, przygotowanie i prowadzenie terapii, ocena skuteczności terapii, dokumentowanie i opiniowanie terapii, przygotowanie do współpracy interdyscyplinarnej.

Informacje szczegółowe:

http://www.podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/neurologopedia

Grafika

Zapraszamy!

Zakład Terapii Zajęciowej
Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego