< Cofnij

Nabór na stanowisko stypendysty doktoranta (OPUS - NZ7)

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór do wykonania zadania badawczego:

"Modulacja ekspresji i aktywacji czynników transkrypcyjnych Nrf2i NF-kappaB przez nowe syntetyczne pochodne triterpenoidy i ich koniugaty-potencjalne czynniki chemioprewencyjne i terapeutyczne".

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Nazwa stanowiska: stypendysta doktorant


» Szczegółowe informacje