< Cofnij

Nabór na stanowisko doktoranta w ramach konkursu NCN (wyniki postępowania)

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko doktoranta w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS - NZ.

Termin składania dokumentów upływa 12 sierpnia 2019 r.

» Szczegółowe informacje

 


24.09.2019 r.

Wyniki postępowania

Stypendium doktoranckie Narodowego Centrum Nauki opłacane ze środków projektu pt. "Badanie wpływu nowych mechanizmów działania białek krypt komórkowych oraz czynników regulujących biosyntezę białka na rozwój oporności wielolekowej w chorobach nowotworowych" nr UMO-2018/30/E/NZ7/00614 uzyskała pani mgr Paulina Pietras.