< Cofnij

Nabór na Podyplomowe Studium "Zaburzenia w rozwoju dziecka i możliwości interwencji"

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi rekrutację kandydatów na III edycję Podyplomowego Studium "Zaburzenia w rozwoju dziecka i możliwości interwencji"

Termin składania dokumentów upływa 30 listopada 2015 r.

Zapraszamy osoby posiadające dyplomu licencjata lub magistra: studiów medycznych lub paramedycznych: lekarza medycyny, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, pielęgniarstwa, położnictwa, pedagogiki, logopedii, psychologii do wzięcia udziału w studiach podyplomowych Zaburzenia w rozwoju dziecka i możliwości interwencji.

Celem kształcenia jest
podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i możliwości interwencji. Zdobycie wiedzy z zakresu neurologii, terapii, fizjoterapii pedagogiki, psychologii, audiologii. Przygotowanie uczestników Studium do prowadzenia diagnozy funkcjonalnej podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 350 godzin (od soboty do niedzieli, 1 zjazd miesięcznie), trwają 3 semestry, pozwalają na uzyskanie 90 punktów ECTS

Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową lub do kontaktu e-mailowego: podyplomoweterapia@ump.edu.pl