< Cofnij

Nabór na Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, prowadzi rekrutację kandydatów na XI edycję Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej.

Dokumenty należy składać do dnia 6 lutego 2017 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości osób chętnych, rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.

Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii i metodyki wychowania oraz nauczania wybranych przedmiotów zgodnych z kierunkiem ukończonych studiów.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 420 godzin (w tym 270 wykładów i seminariów oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych), trwają 3 semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zjazdy raz w miesiącu - sobota i niedziela).

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Uczelni lub na stronie Pracowni Terapii Zajęciowej: www.edukacja.ump.edu.pl (zakładka STUDIA PODYPLOMOWE - PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE).