< Cofnij

Letni Uniwerek Umiejętności Praktycznych 2018

W dniach 02-06 lipca 2018 odbędzie się „Letni Uniwerek Umiejętności Praktycznych”. Jest to inicjatywa Centrum Symulacji Medycznej działającego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od 2010 roku, która ma na celu promocję symulacji medycznej, jako wartościowej metody nauczania medycyny.

"Letni Uniwerek Umiejętności Praktycznych" będzie obejmował 25 godzin zajęć praktycznych a udział w nim jest bezpłatny. Podczas zajęć o charakterze warsztatowym 12 studentów medycyny po II roku (kurs podstawowy) oraz 12 studentów po V roku studiów (kurs zaawansowany) będzie miało możliwość m.in.: wykonywać różnego rodzaju procedury medyczne oraz rozwiązywać problemy medyczne podczas scenariuszy symulacyjnych. Centrum Symulacji Medycznej, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, pokryje koszty udziału, noclegu oraz posiłków dla uczestników. Uczestnicy otrzymają także certyfikaty ukończenia warsztatów.

Kryterium naboru jest bycie studentem II lub V roku (w roku akademickim 2017/2018) kierunku lekarskiego programu polskojęzycznego UMP oraz kolejność zgłoszeń (formularze w załączeniu). Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa poprzez wysłanie podpisanego „formularza osobowego uczestnika projektu”, „oświadczenia uczestnika projektu” oraz „zgody na przetwarzanie danych” na e-mail: sekretariatcsm@ump.edu.pl do 15 czerwca 2018. Do dnia 18 czerwca 2018 otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz zostaniecie poproszeni o ostateczne potwierdzenie uczestnictwa wraz z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego – osoby, które do dnia 20 czerwca 2018 tego nie uczynią, zostaną usunięte z listy uczestników, a ich miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. Szczegółowe informacje nt. programu kursu zostaną przesłane osobom, które ostatecznie potwierdzą uczestnictwo.

Terminarz rekrutacji:
- zgłoszenia do 15.06.2018,
- ogłoszenie osób zakwalifikowanych 18.06.2018,
- do 20.06.2018 przesłanie potwierdzenia uczestnictwa i otrzymanego formularza zgłoszeniowego.

» Zaproszenie + kwestionariusz osobowy
» Oświadczenie uczestnika projektu
» Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Więcej informacji na stronie http://medsim.ump.edu.pl/ oraz poprzez e-mail: sekretariatcsm@ump.edu.pl