< Cofnij

Kurs szkoleniowy „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży”

Zapraszamy do uczestnictwa w rekrutacji na kurs szkoleniowy „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” POWR. 05.04.00-00-0177/19-00.

Termin rekrutacji: od 18.09.2020 do 16.10.2020

Szczegóły naboru znajdują się w załącznikach: Ogłoszenie oraz Regulamin.


Dokumenty rekrutacyjne:
» Ogłoszenie
» Regulamin
» Formularz zgłoszeniowy
» Program

Dokumenty projektowe:
» Formularz zgłoszeniowy - kwestionariusz osobowy
» Oświadczenie uczestnika projektu RODO
» Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności
» Zgoda na wykorzystanie wizerunku
» Zobowiązanie uczestnika projektu
» Deklaracja - nocleg
» Umowa