< Cofnij

Kurs Critical Thinking - wieloaspektowa analiza dylematów moralnych

Logotypy

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji  kursu Critical Thinking - wieloaspektowa analiza dylematów moralnych, w ramach którego prowadzone będą zajęcia warsztatowe w formie blended-learningu. Kurs skierowany jest do studentów UMP ostatnich 4 semestrów studiów I st. / II st. lub jednolitych studiów magisterskich kierunku: lekarskiego, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa, fizjoterapii, zdrowia publicznego, biotechnologii, elektroradiologii i terapii zajęciowej.

Celem zajęć jest wsparcie studentów przy podejmowaniu decyzji klinicznych w odniesieniu do poznanych zasad etycznych i norm moralnych.

Kurs podzielony będzie na część zdalną i zajęcia warsztatowe praktyczne

Tematyka zajęć zdalnych:

Terminy realizacji 2 edycji kursu Critical Thinking - wieloaspektowa analiza dylematów moralnych:

Praktyczne zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego, Rokietnicka 7, 60-806 Poznań, sala 5.32 (jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli na zajęcia warsztatowe).

W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci UMP ostatnich 4 semestrów studiów I st./ II st. lub jednolitych studiów magisterskich kierunku: lekarskiego, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa, fizjoterapii, zdrowia publicznego, biotechnologii, elektroradiologii i terapii zajęciowej.

W drugiej edycji kursu uczestniczyć może 20 osób.

W celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego należy wypełnić załączone dokumenty:

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Uniwersytet Medyczny Poznań
Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia 5.05.2021 r.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z załączonymi dokumentami:

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy o dofinansowywanie POWR.03.05.00-00-Z068/18.