< Cofnij

Konkurs na wykonanie zadania badawczego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór do wykonania zadania badawczego:

remediacja wody z wykorzystaniem hybrydowego materiału opartego na tlenku tytanu(IV) i porfirynoidach

w zakresie: przeprowadzenia syntezy chemicznej, opracowania metod izolacji i charakterystyki fizyko-chemicznej porfirazyn i ftalocyjanin, ich przyłączenia do tlenku tytanu(IV), oceny uzyskanego materiału w remediacji wody.

» Szczegółowe informacje