< Cofnij

Konkurs na stanowisko Personel pomocniczy - Student

Kierownik projektu pt. "Nanoemulsja do żywienia pozajelitowego - innowacyjna formulacja farmaceutyczna o właściwościach hepatoprotekcyjnych" ogłasza konkurs na Personel pomocniczy - Student. Głównym celem projektu jest opracowanie formulacji farmaceutycznej o właściwościach hepatoprotekcyjnych dedykowanej dla pacjentów żywionych pozajelitowo. Projekt zakłada opracowanie i optymalizację metody otrzymywania nanoemulsji, przeprowadzenie jej charakterystyki fizykochemicznej oraz potwierdzenie zakładanych właściwości farmakologicznych w badaniach in vitro i in vivo.

Do zadań Personelu pomocniczego - Studenta będzie należało:

Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres: agostynska@ump.edu.pl do dnia 22.09.2023 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25 września 2023 r.

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.

Umowa zlecenie zostanie zawarta na 2 etapy projektu podzielone na 6 miesięczne okresy:

Etap 3: od 1 października 2023 r. – 31 marca 2024 r. w wymiarze nie większym niż 25 godzin miesięcznie
Etap 4: od 1 maj 2024 r. – 31 październik 2024 r. w wymiarze nie większym niż 25 godzin miesięcznie

Łączne kwota wynagrodzenia brutto brutto na ww. okresy wynosi 7200 zł.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:

Dr. n. farm. Aleksandra Gostyńska
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Telefon: 509-393-702
Email: agostynska@ump.edu.pl

 


26.09.2023 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje