< Cofnij

Koniec roku sprawozdawczego

Szanowni Państwo,

mając na uwadze zbliżający się koniec roku sprawozdawczego 2015 uprzejmie proszę o dostarczenie do Kwestury w terminie do 30 listopada 2015 roku:
• wszystkich faktur za zakupione towary i usługi,
• rachunków dotyczących zakończonych umów cywilnoprawnych,
• delegacji w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej,
• danych do PIT 8c w związku z umorzeniem, umniejszeniem czesnego itp.
• rozliczeń zaliczek do 15 grudnia br.

W związku z powyższym proszę o wcześniejsze dokonanie zamówień by dotrzymany był wyżej wymieniony termin (decyduje data wpływy dokumentu do Kwestury).

Kwestor
mgr Barbara Łakomiak