< Cofnij

Komunikat w sprawie konkursu na najem lokalu na prowadzenie klubu Eskulap Akademickie Centrum Kultury

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem JM Rektora prof. dra hab. med. Andrzeja Tykarskiego w sprawie konkursu na najem lokalu na prowadzenie klubu Eskulap Akademickie Centrum Kultury.


» Komunikat