< Cofnij

Godziny rektorskie

Decyzją JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego w dniu 24 maja 2018 r. od godz. 14.00 w związku z udziałem w Wielkim Pochodzie Juwenaliowym ustala się godziny rektorskie.

» Zarządzenie nr 49/18