< Cofnij

Godziny rektorskie

Decyzją JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego w dniu 26 maja 2017 roku od godz. 15.00 w związku z udziałem w Wielkim Pochodzie Juwenaliowym ustala się godziny rektorskie.

» Zarządzenie nr 57/2017