< Cofnij

FILM w terapii - POZNAŃSKA SZKOŁA ROZWOJU I TERAPII zaprasza ponownie

Podstawowym celem filmu jest zainteresowanie i zaangażowanie widza w przedstawioną historię. By tego dokonać konieczne jest oddziaływanie na możliwie szeroką gamę ludzkich emocji. Dlatego też, umiejętnie wykorzystany film może być bardzo pomocnym narzędziem terapeutycznym.

Filmoterapia jest formą wsparcia rozwoju osób zdrowych, narzędziem pomocnym w rozwoju osobistym oraz metodą pracy wspomagającą leczenie osób z problemami psychicznymi, umożliwiającą przepracowanie trudności życiowych.

Zapraszamy na styczniowe szkolenia w ramach cyklu Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii, które odbędą się w dniach 19 i 20 stycznia 2019 r. na naszej Uczelni:

Zdjęcie
Fot. Paulina Słowińska


Informacje szczegółowe, zapisy na warsztaty:
http://www.edukacja.ump.edu.pl/psrit.php

 


Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii

Logo

Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii (PSRiT) jest ofertą szkoleń organizowanych przez Pracownię Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu skierowanych do psychologów, terapeutów zajęciowych, arteterapeutów, pedagogów, nauczycieli wczesnej edukacji, edukacji artystycznej, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, pielęgniarek, przedstawicieli innych zawodów podejmujących pracę z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, ale także do osób zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego.

PSRiT obejmuje odrębne szkolenia tematyczne, organizowane cyklicznie, począwszy od lutego 2018 roku.


Zapraszamy do udziału w szkoleniach!

dr Mirosława Cylkowska-Nowak - zdjęcie
dr Mirosława Cylkowska-Nowak

mgr Anna Lewczuk - zdjęcie
mgr Anna Lewczuk