< Cofnij

Dotacje w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

informuję, że można składać wnioski o przyznanie dotacji w 2015 roku na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej (zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą i rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane lub budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej w systemie OSF.

Przed wysłaniem wniosku w formie elektronicznej, proszę o złożenie 1 egzemplarza wydruku z systemu OSF - „wersja robocza” oraz 2 egzemplarze części A wniosku - „wersja dla Ministerstwa”.

Wnioski podpisane przez DZIEKANA odpowiedniego WYDZIAŁU należy złożyć w Dziale Badań Naukowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 listopada 2015r.

Przypominam, że wniosek w wersji elektronicznej może zostać wysłany dopiero po uprzednim podpisaniu go przez Władze Uczelni.

Szczegółowe informacje na temat wypełniania wniosków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl w zakładce KOMUNIKATY (z dnia 27 października 2015).

Prorektor
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak