< Cofnij

Dodatkowe dni wolne od pracy w 2018 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Decyzją JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego w roku kalendarzowym 2018 ustanowione zostały 2 dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

» Zarządzenie nr 151/2017