< Cofnij

Chemia w stomatologii - bezpłatny program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizujący projekt "III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWER.03.01.00-T006/18-00 zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas 6-7 z Poznania i powiatu poznańskiego do bezpłatnego udziału w programie edukacyjnym Chemia w stomatologii: 1h zajęć wraz z ciekawymi doświadczeniami.

Projekt przewiduje wsparcie w postaci bezpłatnych zajęć dla uczniów 6 i 7 klas SP.

Zajęcia trwają godzinę, jest podział na grupy, w realizację warsztatów zaangażowanych jest 2 edukatorów.

Uczniowie dostają wszystkie potrzebne materiały oraz sprzęt do doświadczeń.

W pierwszej części warsztatów, z wykorzystaniem multimediów i pomocy dydaktycznych, zostaną przedstawione i omówione:

W drugiej części warsztatów przeznaczonych na część doświadczalną zostaną przedstawione:

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie!


Dokumenty:

» Formularz zgłoszeniowy
» Plakat