< Cofnij

Bezpłatne badania profilaktyczne w ramach programu wczesnego wykrywania raka płuc

Szanowni Państwo,

do 15 września trwa rekrutacja pacjentek i pacjentów na badania profilaktyczne w ramach „Programu wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Badanie skierowane jest do osób w wieku 55-74 lata, które:

oraz osób w wieku 50-54 lata, które mają stwierdzony dodatkowy czynnik ryzyka (ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon; indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu np. rak pęcherza moczowego; rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia; historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

W ramach programu wykonana zostanie wizyta kwalifikacyjna z poradą antynikotynową, bezpłatne badanie niskodawkową tomografią komputerową płuc oraz wizyta wynikowa. W zależności od wyników NDTK - powtórne badanie po 3,6 lub 12 miesiącach.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: +48 690 396 928 (poniedziałek-piątek, w godzinach 10-14) lub osobiście: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, Filia: ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, zgłoszenie się w rejestracji poradni pulmonologicznej - budynek C.

W ramach programu pozostało ostatnich 50 miejsc na badania - zachęcamy do zgłoszeń!