Aktualności

Naukowiec Przyszłości 2021

Z satysfakcją informujemy, że w gronie osób nominowanych do nagrody Naukowiec Przyszłości 2021, w kategorii: Nauka dla lepszego życia...

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 stycznia 2021 roku zmarła śp. mgr Barbara Olejniczak. Emerytowany pracownik dydaktyczny...

Katedra i Zakład Farmakognozji miejscem realizacji „BONU NA INNOWACJE” przyznawanego przez PARP

Zespół z Katedry i Zakładu Farmakognozji uzyskał do realizacji projekt: „Wykonanie prac badawczych prowadzących do opracowania...

Nagroda Komitetu Naukowego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego dla Pawła Szustowskiego - członka SKN HERBA

Praca „Wpływ procesu ekstrakcji rdestu japońskiego (łac. Reynoutria japonica) na zawartość związków aktywnych i aktywność...

Archiwum

Kategorie