< Cofnij

Wykład otwarty prof. Demetry Antimisiaris

Farmakoterapia pacjentów z wielochorobowością i wielolekowością nie musi być trudna. Stańmy razem w interdyscyplinarnym zespole farmaceutów i lekarzy - leczmy skutecznie i bezpiecznie!

Za nami Gala Podsumowania Pilotażowego Programu Przeglądów Lekowych - projektu realizowanego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.12.2021 r., którego celem było stworzenie standardu nowego świadczenia gwarantowanego w Polsce.

Pilotaż koordynowany był przez dr hab. n. med. Agnieszkę Neumann-Podczaską, prof. UMP i prowadzony według metodyki wypracowanej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w ramach projektu „OF- Senior” oraz Stypendium Fulbrighta w USA. Najważniejszym z zagranicznych Ekspertów polskiego Pilotażu była prof. Demetra Antimisiaris - koordynator Pilotażu Przeglądów Lekowych w USA, która 29.06.2023 r. wygłosiła wykład otwarty specjalnie dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego UMP.

Wykład otwarty był wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń z obszaru współpracy interdyscyplinarnej lekarzy i farmaceutów, którzy w ramach przeglądu lekowego optymalizują leczenie najtrudniejszych pacjentów.

Pani Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Anna Jelińska wraz z Koordynatorem Pilotażu - dr hab. n. med. Agnieszką Neumann-Podczaską, prof. UMP mówiły o nowym spojrzeniu na edukację w wymiarze interdyscyplinarnym i o zmianie paradygmatu zawodu farmaceuty. W ramach Wydarzenia gościliśmy także głównego Eksperta Pilotażu Panią Prof. dr hab. n. med. Katarzynę Wieczorowską-Tobis, która zaznaczyła ważną rolę współpracy lekarza i farmaceuty.

Dziękujemy Władzom UMP za możliwość zorganizowania w murach naszej Alma Mater tego wspaniałego Wydarzenia, a wszystkim Uczestnikom za aktywny udział i niezwykle inspirujące dyskusje.

Zapraszamy  do obejrzenia krótkiego spotu z Wydarzenia! A dla tych, którzy tuż przed wakacjami nie wzięli udziału w wykładzie na dobry początek nowego Roku Akademickiego -  zamieszczamy pełną jego transmisję poniżej.


Spot: 


Wykład: