< Cofnij

Wizyta przedstawicieli 4 gruzińskich uniwersytetów w ramach ERASMUSA

Logotypy

W dniach od 27 do 29 maja 2024 roku Uniwersytet Medyczny w Poznaniu gościł 12 lekarzy dentystów, będących przedstawicielami czterech Uniwersytetów Medycznych w Gruzji (European University, Batumi Shota Rustaveli State University, Akaki Tsereteli State University, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) oraz dwóch reprezentantów National Center For Educational Quality Enhancement (NCEQE) w ramach projektu realizowanego w programie Erasmus+ pt. „HEAL - Enhancement of special oral healthcare practice and lifelong learning among dental practitioners in Georgia”.

Celem wizyty było zapoznanie w praktyce z opieką stomatologiczną, promocją zdrowia jamy ustnej wraz z działaniami prewencyjnymi u pacjentów z niepełnosprawnościami oraz przewlekłymi chorobami ogólnoustrojowymi. Mimo krótkiego czasu wizyty goście mieli możliwość uczestniczenia zarówno w zajęciach przedklinicznych (ćwiczenia fantomowe), jak i klinicznych, w ramach kształcenia studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na kierunku lekarsko-dentystycznym. Lekarze dentyści z Gruzji brali aktywny udział w zajęciach skoncentrowanych na węższych specjalnościach, jak ortodoncja, choroby błony śluzowej jamy ustnej, stomatologia zachowawcza z endodoncją, modele zarządzania i ergonomia w gabinecie stomatologicznym czy zabiegi stomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Ponadto uczestniczyli w ćwiczeniach zintegrowanych wieku rozwojowego i dorosłego, obserwując świadczenie kompleksowych usług z zakresu stomatologicznej opieki nad pacjentami. Dodatkowo mieli także okazję do udziału w realizacji zajęć klinicznych z zakresu unikatowego w skali naszego kraju przedmiotu „Stomatologia grup ryzyka”, obserwując przyjmowanie pacjentów z niepełnosprawnościami oraz ze zróżnicowanymi dysfunkcjami i chorobami przewlekłymi. Bardzo duże wrażenie na gościach zrobiła wizyta w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, gdzie odbywają się pierwsze ćwiczenia praktyczne z tego przedmiotu dla każdej grupy studenckiej. 

Lekarze z Gruzji zostali także serdecznie powitani w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, gdzie zapoznali się z działalnością Samorządu, co wywołało żywą dyskusję na temat formy, zakresu i zaangażowania lekarzy praktykujących zawodowo w Polsce i Gruzji.

Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia, podczas obserwacji poczynionych w trakcie realizacji zajęć oraz długich dyskusji, ale także kontakt ze studentami naszej Uczelni, zaowocują rozwojem kadry stomatologicznej w gruzińskich instytucjach szkolnictwa wyższego oraz udoskonaleniem realizowanych zajęć dydaktycznych poprzez wdrożenie nowych przedmiotów w trakcie kształcenia przeddyplomowego. 

Pragniemy wyrazić nasze podziękowania wszystkim Lekarzom oraz Pracownikom administracji, którzy włączyli się w przygotowania i przyczynili się do nadania wieloformatowej prezentacji poznańskiej stomatologii, a w szczególności Pani prof. dr hab. n. med. Annie Surdackiej, Pani prof. dr hab. n. med. Agacie Czajce-Jakubowskiej, Pani dr hab. n. med. Zuzannie Ślebiodzie, Panu dr. hab. n. med. Szczepanowi Cofcie, Panu Prezesowi UCSiMS mgr. Radosławowi Krawczykowskiemu, Pani dr n. med. Annie Kurhańskiej-Flisykowskiej, Pani dr n. med. Ewelinie Golusińskiej-Kardach, Pani lek. dent. Katarzynie Baksalary-Iżyckiej, Pani lek. dent. Kamili Gryniewicz, Pani lek. dent. Mariannie Kicerman, Panu dr. n. med. Szymonowi Rzątowskiemu, Panu dr. n. med. Amadeuszowi Hernikowi, Pani mgr Renacie Wojciechowskiej, Pani Magdalenie Karbowniczek i Panu Sebastianowi Zbitkowskiemu, a także Panu dr. inż. Pawłowi Daszkiewiczowi i Panu mgr. Adrianowi Majewskiemu z Politechniki Poznańskiej oraz Pani Dyrektor mgr Lidii Wojsznis, Pani mgr Ewie Abramowicz i Pani mgr Izabeli Marciniak z Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu.


Prof. dr hab. Karolina Gerreth
Prof. dr hab. Elżbieta Paszyńska
Mgr Bożena Raducha

Wizyta przedstawicieli 4 gruzińskich uniwersytetów w ramach ERASMUSA  Wizyta przedstawicieli 4 gruzińskich uniwersytetów w ramach ERASMUSA

Wizyta przedstawicieli 4 gruzińskich uniwersytetów w ramach ERASMUSA  Wizyta przedstawicieli 4 gruzińskich uniwersytetów w ramach ERASMUSA

Wizyta przedstawicieli 4 gruzińskich uniwersytetów w ramach ERASMUSA