< Cofnij

VII Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski

W sobotę 20 maja br. odbyła się VII Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Po trzyletniej pandemicznej przerwie wydarzenie powróciło w mury Collegium Stomatologicum.

W tegorocznej edycji mającej charakter konferencji naukowo-szkoleniowej połączonej z przeglądami jamy ustnej wzięli udział uczniowie z klas biologiczno-chemicznych z czterech zaprzyjaźnionych liceów patronackich (I LO Poznań, II LO Poznań, VIII LO Poznań, I LO Jarocin). W sumie w akcji uczestniczyło blisko 150 osób.

Licealiści wysłuchali prezentacji wyników badań prowadzonych przez studentów i absolwentów z naszego Studenckiego Koła Naukowego oraz wykładu instruktażowego w ramach ministerialnego programu „Stop próchnicy”. Po końcowym wykładzie prezentującym interdyscyplinarność zagadnień stomatologicznych przeprowadzono na platformie Kahoot quiz wiedzy, który wygrały dwie uczennice z II LO w Poznaniu, wyprzedzając ucznia z VIII LO w Poznaniu.

Jak co roku partnerem akcji była firma Colgate zapewniająca souveniry dla wszystkich uczestników. W związku z realizacją projektu Wielkiego Leczenia Nadwrażliwości podczas przeglądów jamy ustnej szczególną uwagę zwracano na diagnozowanie i zwalczanie dolegliwości bólowych spowodowanych nadwrażliwością zębiny.

Bardzo dziękujemy za tak liczny udział i liczymy na spotkanie w przyszłym roku!


dr n. med. Kacper Nijakowski
Opiekun SKN i Organizator

VII Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski VII Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski

VII Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski