< Cofnij

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jest w Wielkopolsce Ośrodkiem Koordynującym program pilotażowy Krajowej Sieci Kardiologicznej

W dniu 8 marca 2023 r., w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Podczas spotkania prowadzonego przez JM Rektora prof. Andrzeja Tykarskiego i Panią Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Agnieszkę Pachciarz, Minister Zdrowia Adam Niedzielski zainaugurował działalność Krajowej Sieci Kardiologicznej w Wielkopolsce. Program pilotażowy w Wielkopolsce rozpocznie się 1 kwietnia br. Jego celem jest poprawa jakości opieki nad chorymi z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, niewydolnością serca, nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami rytmu i przewodzenia i zastawkowymi wadami serca. Wiodącą rolę w koordynowaniu programu pełni I Klinika Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, kierowana przez prof. Macieja Lesiaka. Głównym założeniem Krajowej Sieci Kardiologicznej jest szybka diagnostyka pacjenta i dalsza kompleksowa opieka, w której dużą rolę odgrywają lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, najlepiej znający danego chorego i opiekujący się nim na co dzień. W programie Krajowej Sieci Kardiologicznej pacjenci mogą liczyć na opiekę wyznaczonego dla nich asystenta i możliwość stałego kontaktu z infolinią.

Wydarzeniu towarzyszył briefing prasowy Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z udziałem prof. Tomasza Hryniewieckiego, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, JM Rektora UMP prof. Andrzeja Tykarskiego, prof. Macieja Lesiaka, kierownika Katedry i I Kliniki Kardiologii UMP oraz Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Agnieszki Pachciarz.

Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej

Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej

Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej

Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej

Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej

Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej

Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej

Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej

Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej Spotkanie inaugurujące wdrożenie w Wielkopolsce Krajowej Sieci Kardiologicznej