< Cofnij

Uczelniane Centrum Aparaturowe - Jesteśmy aby pomagać!

Zdjęcie

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o dokonanej naprawie i ponownym uruchomieniu mikroanalizatora EDS, będącego elementem skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JSM-6380LA. Mikroskop ten jest jednym z urządzeń udostępnianych Społeczności Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przez Uczelniane Centrum Aparaturowe, w ramach ustanowionej wirtualnej ścieżki dostępu. Prócz możliwości wykorzystania mikroanalizatora EDS, mikroskop posiada tryb pracy w niskiej próżni. Urządzenie umożliwia obserwację struktur i mikroanalizę składu pierwiastkowego próbek o średnicy i wysokości do 10 cm zarówno przewodzących elektrycznie, jak i będących dielektrykami o stopniu uwodnienia mniejszym niż 3%. Dodatkowo dostępna jest napylarka jonowa umożliwiająca metalizację nieprzewodzących próbek jako alternatywa do stosowania systemu niskiej próżni.

Podstawowe dane techniczne JSM-6380LA to: napięcie przyspieszające zmienne w zakresie 300V - 30 kV; zakres realnych powieszeń 15x - 100.000x; zakres jakościowej i ilościowej analizy pierwiastków od B do U; możliwe jest wykonywanie map, profili rentgenowskich oraz analizy punktowej.

Mikroskop znajduje się w Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, mieszczącej się w budynku Collegium Stomatologicum. Do obsługi urządzenia zostali przeszkoleni trzej pracownicy UMP. Prócz tego, osobom korzystającym z mikroskopu zapewnione jest całodobowe wsparcie telefoniczne ze strony serwisanta.

Gorąco zachęcamy Pracowników Uniwersytetu Medycznego do korzystania z tego unikatowego urządzenia w aktualnie prowadzonych i planowanych badaniach naukowych.


Uczelniane Centrum Aparaturowe - Jesteśmy aby pomagać! 

www.uca.ump.edu.pl