< Cofnij

Statut Uczelni uchwalony

Z satysfakcją informujemy, że na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w dniu 20 marca 2019 r. Senatorowie naszej Uczelni jednogłośnie przyjęli w głosowaniu nowy Statut Uczelni.

Optymizmem napawa fakt, że dzięki staraniom społeczności akademickiej udało się wypracować Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zachowujący równowagę pomiędzy wymogami Ustawy 2.0, tradycją akademicką i sprawnością organizacyjną Uczelni. Wszystkim osobom zaangażowanym  w prace nad dokumentem: Senatorom, członkom Komisji Statutowej i Rady Uczelni, Związkom Zawodowym oraz członkom społeczności akademickiej, którzy przysłali uwagi do Statutu, Władze Uczelni składają  serdeczne podziękowania.

Statut Uczelni uchwalony