< Cofnij

Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Agencji Badań Medycznych został jednym z osiemnastu beneficjentów środków przeznaczonych na utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej, otrzymując finansowanie w kwocie 29 999 256,00 zł.

Przekazane osiemnastu jednostkom środki w łącznej wysokości pół miliarda złotych pozwolą na stworzenie infrastruktury umożliwiającej dostęp do jak największej liczby wiarygodnych danych, z jednoczesnym zachowaniem kontroli nad źródłami, które je generują, w obszarze badań klinicznych.

» Więcej informacji na temat konkursu

Mapa