< Cofnij

Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

Katedra i Klinika Gastroenterologii naszego Uniwersytetu była organizatorem pierwszej edycji Poznańskich Spotkań Gastroenterologicznych. Przedsięwzięcie objęte patronatem JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego odbyło się w dniach 15-16 marca 2019 r.

W uroczystym otwarciu, w trakcie którego wręczono pamiątkowe medale udział wzięli Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz reprezentujący Władze Uczelni prof. dr hab. Michał Nowicki Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni. Gościem Honorowym konferencji był prof. Peter Malfertheiner z Uniwersytetu Otto v. Guericke z Magdeburga. Przewodniczącymi Komitetu Naukowego i Organizacyjnego byli prof. dr hab. Agnieszka Dobrowolska oraz dr hab. Piotr Eder.

Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

 Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne

Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne