< Cofnij

Poznańskie Forum Farmacji Przemysłowej

Baner

W dniu 18 września 2023 r., w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP, przy ul. Przybyszewskiego 37a w Poznaniu, miało miejsce wydarzenie pt. Poznańskie Forum Farmacji Przemysłowej, pod hasłem: "Cooperation, Innovation, Together, Fundaments - CITF”. Współpraca i rozwój - budujemy fundamenty pod nową współpracę".

Inicjatorem i organizatorem spotkania było Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej, we współpracy z Władzami i Katedrami Wydziału Farmaceutycznego. Patronat nad wydarzeniem objął Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. Michał Nowicki.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie Zdjęcie

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie partnerom gospodarczym oraz jednostkom naukowo-badawczym oferty Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej, w tym 7 Laboratoriów tematycznych oraz 1 Pracowni. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli sektora gospodarczego z obszaru farmacji, biotechnologii, chemii oraz kosmetologii.

Zdjęcie

Dziękujemy przedstawicielom firm oraz jednostek naukowo-badawczych, za udział w tym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że nawiązane podczas spotkania kontakty, już w niedalekiej przyszłości, zaowocują konkretnymi inicjatywami projektowymi i komercyjnymi.

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z cyklu Poznańskie Forum Farmacji Przemysłowej!


Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej to nowa jednostka na mapie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która oferuje prosty i szybki dostęp do unikatowej infrastruktury badawczej oraz know – how Wydziału Farmaceutycznego, w tym do 7 laboratoriów specjalistycznych oraz Pracowni Diagnostyki Skóry.

Szczegółowe informacje na temat oferty CITF można znaleźć na stronie internetowej www.citf.pl.

Jesteśmy otwarci na współpracę, zapraszamy do kontaktu!