< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku zmarła

śp. Prof. dr hab. Urszula Radwańska

Twórczyni i Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Współzałożycielka Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Guzów i Chłoniaków
oraz Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Guzów Litych.
Znakomity naukowiec i dydaktyk.
Wychowawca wielu pokoleń młodych kadr medycznych i studentów.

Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor i Senat, Kanclerz,
Dziekani Wydziału Lekarskiego I, Lekarskiego II,
Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu