< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 stycznia 2023 r. zmarła

śp. Dr Maria Stachowska,

długoletni wykładowca w Pracowni Pielęgniarstwa Społecznego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Oddany nauczyciel akademicki, niezwykle życzliwy i skromny człowiek.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 30 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w kościele Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Sióstr Misjonarek 8 Poznań - Morasko.

Po Mszy św. odbędzie się pogrzeb na cmentarzu parafialnym na Morasku.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Nauk o Zdrowiu, Medycznego,
Lekarskiego i Farmaceutycznego,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu