< Cofnij

Zbadaj się! Koronawirus SARS-CoV-2

1. UCZELNIANE LABORATORIUM KORONAWIRUSA (ULKa)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 czerwca 2021 r. zawiesza swoją działalność Uczelniane Laboratorium Koronawirusa.

Rekomendujemy Państwu współpracę z Centralnym Laboratorium Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej 33.

» Szczegóły oferty


Laboratorium diagnostyczne wykonujące badania PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Badania wykonywane są jedynie dla instytucji opieki zdrowotnej, w miarę posiadanych możliwości diagnostycznych.

» Strona internetowa laboratorium ULKa

 


2. LABORATORIUM PRZECIWCIAŁ KORONAWIRUSA (LePKa)

Laboratorium wykonuje serologiczne badania identyfikujące przeciwciała IgA i IgG, specyficzne dla koronawirusa SARS-CoV-2.

Oznaczenia wykonywane są przez Zakład Immunologii UMP, pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Dworackiego oraz prof. dra hab. Jana Sikory.

Badania wykonywane są metodą ilościową (test ELISA), które oznaczają poziom danych przeciwciał.

Badanie identyfikuje pojawienie się odpowiedzi odpornościowej organizmu na obecność wirusa.

Badania dostępne są odpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób. UMP i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego zapewnia nieodpłatnie oznaczenia dla części personelu medycznego szpitali klinicznych.

» Strona internetowa laboratorium LePKa

 


3. MOBILNY PUNKT POBRAŃ DRIVE-THRU

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 czerwca 2021 r. Mobilny Punkt Pobrań drive-thru zawiesza swoją działalność.

» Lista dostępnych punktów pobrań


Pierwszy w Poznaniu i Wielkopolsce BEZPŁATNY Mobilny Punkt Pobrań drive-thru
, dzięki któremu zarówno od pieszych, jaki od kierowców pobierany jest wymaz celem wykonania oznaczenia PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

Oznaczenia PCR są wykonywane w Uczelnianym Laboratorium Koronawirusa, które jest wpisane na listę podmiotów Ministerstwa Zdrowia.

Drive-thru działa przy ul. Rokietnickiej przez 7 dni w tygodniu:

Mobilny Punkt Pobrań wykonuje również badania płatne (bez skierowania) oraz udostępnia wyniki wymazów w językach angielskim i niemieckim.

» Strona internetowa Mobilnego Punktu Pobrań drive-thru

 


4. POMOC W SAMOOCENIE WŁASNEGO STANU ZDROWIA (COVID-19 MONITOR)

Zespół naszego Uniwersytetu we współpracy z firmą CodeLab (tworząca m.in. system WISUS) stworzył serwis dla osób z ostrymi objawami sugerującymi zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Korzystanie z serwisu jest darmowe i anonimowe. Po wypełnieniu odpowiednich pól można uzyskać zalecenia o postępowaniu oparte na wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

» Strona internetowa serwisu COVID-19 Monitor

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 stopniowo obejmuje cały świat, ale przebieg choroby może być odmienny w Polsce niż w innych krajach, co może być następstwem późniejszego pojawienia się wirusa, odmiennej diety, codziennych zachowań, dyscypliny, czasu wprowadzenia kwarantanny. Nie wiadomo, czy objawy i ich częstość występujące u mieszkańców Polski są takie same lub nie jak u osób mieszkających w Chinach, Włoszech, Hiszpanii czy USA. Utworzony serwis może pomóc lepiej poznać częstość takich objawów i ich związki z czynnikami ryzyka, różnice płciowe czy też między osobami w różnym wieku. Wystąpienie niektórych objawów nie musi oznaczać zakażenia SARS-CoV-2, ponieważ przełom zimy i wiosny to okres masowych przeziębień. Objawy zakażenia SARS-CoV-2 są często, ale nie zawsze, podobne do objawów grypy lub zakażeń innymi wirusami powodującymi choroby układu oddechowego lub przewodu pokarmowego.

Serwis został stworzony nakładem wielu godzin pracy, żadna z osób biorących udział w przygotowaniu nie otrzymała wynagrodzenia. W treści serwisu, w części dotyczącej pacjentów o większym prawdopodobieństwie przeziębienia znaleźć można nazwy popularnych leków przeciwgorączkowych, które można kupić bez recepty. Serwis ten nie jest żadną reklamą takich leków ani ich producentów. Żadna firm farmaceutycznych ani dystrybuujących leki nie była ani zaangażowana, ani nie finansowała powstawania tego serwisu.

Wprowadzane dane mają charakter anonimowy, nie ma potrzeby podawania imienia, nazwiska, peselu lub numerów jakichkolwiek dokumentów osobistych.

Dane wprowadzane do formularzy będą w posiadaniu naszego Uniwersytetu i będą służyć wyłącznie celom poznawczym, a nie komercyjnym.

Partnerami instytucjonalnymi inicjatywy są Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytet Zielonogórski.

 

Zobacz także:

KOMUNIKATY