< Cofnij

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027

Logo Komisji Europejskiej

Z radością informujemy, że nasza Uczelnia złożyła wniosek o przyznanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027, czyli na okres kolejnej edycji Programu ogłoszonego przez Komisję Europejską. Otrzymanie tej Karty umożliwi udział w kolejnych nowych projektach, co należy podkreślić, stało się już naszą tradycją. Od 2000 roku podpisaliśmy 55 umów bilateralnych z uczelniami z Europy oraz USA, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, dzięki którym:

Nowa edycja programu Erasmus w dalszym ciągu będzie kładła duży nacisk na mobilność edukacyjną studentów i pracowników, współpracę organizacji i instytucji  oraz wsparcie w reformowaniu polityk.

Nasze plany dotyczące udziału w kolejnej edycji Programu oraz wpływ na nasz Uniwersytet zawarto w Deklaracji Polityki Erasmusa, serdecznie zachęcamy do przeczytania tego dokumentu.

Prosimy o trzymanie kciuków za pozytywną ocenę naszego wniosku!