< Cofnij

Grant dla Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii

NCN logo

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał finansowanie projektu pn. "Udział peptydu MOTS-c w regulacji funkcji fizjologicznej kory nadnerczy" złożonego w ramach programu SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki. 

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Marcin Ruciński. Projekt będzie realizowany przez zespół badawczy z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UMP.

Całkowita wartość projektu: 2 344 785,00 zł.

Nr grantu: 2020/38/E/NZ4/00020.