< Cofnij

Blisko 3,5 mln dofinansowania na kształcenie podyplomowe dla UMP!

Logo ABM

W dniu 27 września 2023 r. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych (ABM/2023/6).

Z dumą informujemy, że projekt UMP, pt. „Innowacyjne kształcenie podyplomowe na rzecz rozwoju sektora biomedycznego w Polsce” pod kierunkiem mgr Anny Lewczuk, kierownika projektu i Centrum Studiów Podyplomowych i dr Sylwii Kropińskiej, zastępcy kierownika oraz czujnym okiem Pani Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. n. med. Ewy Wender-Ożegowskiej zajął 2. miejsce wśród 16 złożonych wniosków i tym samym uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 448 185,00 zł! W skład zespołu weszli również dr hab. Magdalena Roszak, dr hab. Jacek Karczewski, mgr inż. Krzysztof Sienicki (Roche Polska), prof. dr hab. Monika Urbaniak, dr n. med. Edyta Cudak, dr n. teol. Maria Nowosadko oraz mgr Piotr Ziemak.

Po uzyskaniu akceptacji Rady Dydaktycznej i Senatu UMP przekażemy Państwu dokładne informacje dotyczące kierunków, które otrzymały dofinasowanie. Dzięki uzyskanemu wsparciu, studia podyplomowe na UMP będzie mogło rozpocząć bezpłatnie aż 180 osób, które spełnią określone kryteria i zdadzą egzamin wstępny. Ponadto 20% słuchaczy będą mogli stanowić pracownicy jednostki, która złożyła wniosek o dofinansowanie, czyli z UMP! Wnioskodawca planuje realizację łącznie 6 edycji studiów podyplomowych w latach 2024-2027.

Celem projektu jest kształcenie specjalistów niezbędnych do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze biomedycznym w Polsce. Wpisuje się on nie tylko w zakres tematyczny konkursu ABM, ale również w założenia Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego w Polsce na lata 2022-2031, który jasno definiuje posiadanie silnego krajowego sektora biomedycznego.

Dziękujemy również za wsparcie Pani mgr Karolinie Michalak, kierownikowi Działu Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej oraz Panom mgr. Piotrowi Domagalskiemu i mgr. Maciejowi Jadżynowi z Działu Kontrolingu.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie przekażemy Państwu pod koniec tego roku kalendarzowego.

Lista rankingowa - kliknij tutaj