< Cofnij

Badania na COVID-19 w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

W trudnym czasie obecnej pandemii wielu pracowników naszej Uczelni aktywnie włącza się w prowadzenie badań na COVID-19. Należą do nich pracownicy Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych kierowanej przez Prof. Jarosława Walkowiaka. Dr Jan Nowak we współpracy z zespołem Prof. Jacka Satsangi z Uniwersytetu w Oksfordzie prowadził badania nad ekspresją genów ACE2 i TMPRSS2 w jelicie.

ACE2 jest receptorem dla wirusa SARS-CoV-2, a białko TMPRSS2 jest potrzebne w procesie dojrzewania wirusa. Analizowane dane, które pochodziły z międzynarodowego projektu IBD-Character (FP7), pozwoliły wykazać większą ekspresję genu ACE2 w jelicie grubym pacjentów z aktywnymi nieswoistymi zapaleniami jelit. U osób zdrowych dwukrotnie więcej ACE2 stwierdzono w jelicie cienkim mężczyzn. Wyniki pomagają wyjaśnić najnowsze obserwacje z Włoch, które wykazały gorsze rokowanie w COVID-19 u osób z aktywnym nieswoistym zapaleniem jelit. Wskazuje to na potrzebę skutecznej terapii tej grupy chorych szczególnie w okresie pandemii.

Raport z analiz, którego nasz pracownik jest pierwszym współautorem, ukazał się właśnie w prestiżowym czasopiśmie „Gastroenterology” (IF 20) [1]. Jego wcześniejszy staż szkoleniowy w Oksfordzie był finansowany z projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki (2017/25/B/NZ5/02783), a aktualne prace wspiera uczelniany program ProScience dla młodych naukowców.