Stawki stypendiów - Erasmus 2014-2021

 

MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIÓW PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2021/22 (umowa 2020):

Grupa krajów 1 (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Luksemburg ):
- studia: 520€,
- praktyki: 600€.

Grupa krajów 2 (Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, , Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy):
- studia: 500€,
- praktyki: 550€.

Grupa krajów 3 ( Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Słowenia):
- studia: 450€,
- praktyki: 500€.
———————————————————————————————————————————————

Osoby wyjeżdżające w ramach programu Erasmus+, a uprawnione do stypendium socjalnego lub z orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymują dotację z programu PO WER.

Dotyczy tylko studentów, którzy poinformowali o pobieraniu stypendium socjalnego lub o niepełnosprawności na etapie rekrutacji. Stypendia są wypłacane walucie PLN.

 

MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIÓW PROGRAMU PO WER umowa z roku 2020 (umowa 2020) - DLA STUDENTÓW, KTÓRZY OTRZYMUJĄ STYPENDIUM SOCJALNE:

STUDIA

Grupa krajów 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Luksemburg - 3069 zł

Grupa krajów 2:
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy - 2984 zł

Grupa krajów:
 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, WęgrySłowenia -  2771 zł

Praktyki

Grupa krajów 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Luksemburg - 2995 zł

Grupa krajów 2:
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  Niemcy, Portugalia,  Włochy - 2781 zł

Grupa krajów:
 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Słowenia, -  2567 zł

 

MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIÓW PROGRAMU PO WER umowa z roku 2020  - STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI:

 

Grupa krajów 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Luksemburg:

studia -  2217 zł; praktyki - 2643 zł

Grupa krajów 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy:

studia - 2131 zł; praktyki 2558 zł

Grupa krajów:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Słowenia: studia 1918zł ; praktyki 2345 zł

 

 

 MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIÓW PROGRAMU PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2019 - DLA STUDENTÓW, KTÓRZY OTRZYMUJĄ STYPENDIUM SOCJALNE:

STUDIA

Grupa krajów 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Luksemburg - 2995 zł

Grupa krajów 2:
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy - 2781zł

Grupa krajów:
 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, WęgrySłowenia -  2567 zł

Praktyki

Grupa krajów 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Luksemburg - 2995 zł

Grupa krajów 2:
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta,  Niemcy, Portugalia,  Włochy - 2781 zł

Grupa krajów:
 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Słowenia, -  2567 zł

 

MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIÓW PROGRAMU PO WER umowa z roku 2019  - STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI:

 

Grupa krajów 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Luksemburg:

studia -  2139 zł; praktyki - 2567 zł

Grupa krajów 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy:

studia - 1925 zł; praktyki 2353 zł

Grupa krajów:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Słowenia, : studia 1711zł ; praktyki 2139 zł